https://mobirise.com/

MITT LIV
BARNEVERNINSTITUSJON

Barn og unges kunnskap, i samarbeid med fagkunnskap, brukes til å gjøre barnevernsinstitusjoner bedre for barn og unge.


Jeg har bodd på flere institusjoner og det var veldig forskjellige hvor godt jeg trivdes.
Det er så viktig at det føles som et hjem når man må bo i et bofellesskap.        
– Barnevernsproff


Barnevernsproffer som har bodd, eller bor, i barnevernsinstitusjoner samarbeider med ansatte på 21 institusjoner fra hele landet om å lage arbeidsmåter for å samarbeide med barn og unge. Målet er barnevernsinstitusjoner som oppleves verdige, nyttige og samarbeidende for de som bor der.

MITT LIV BARNEVERNSINSTITUSJON
NÅ OG FRAMOVER

Mitt Liv Barnevernsinstitusjon startet opp våren 2016, med 21 institusjoner som motorer for arbeidet. I løpet av det første året møtes alle ledererne, og alle institusjonene får besøk av Proffene.

Proffer presenterer hvorfor de mener barnesynet og verdiene er viktige å ha med seg i jobben,
og hvordan man kan jobbe helt konkret med det. 

I 2017 prøves konkrete arbeidsmåter ut i alle institusjonene.

Lederne på motorinstitusjonene sammen med proffer på Gardermoen i september 2016.

MOTORINSTITUSJONENE

21 barnevernsinstitusjoner er motorer i arbeidet, omtrent halvparten er statlige, resten er private og ideelle. De skal prøve ut arbeidet med barnesyn, verdier og arbeidsmåter, før flere institusjoner inviteres med etter hvert.

Institusjonene er:

Nymogården, Husafjellheimen ungdomsheim, Humla akuttsenter, Sunnmørsheimen ungdomsheim, Bergen Akuttsenter, Vestlundveien, Stavanger Barnevernsenter, Haraldsplass barnevern, CRUX Bokn bufellesskap, CRUX Styve gard, Josephine Stiftelse i Hafrsfjord, Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, Akershus ungdoms- og familiesenter, Kirkenær barnevern- og omsorgssenter, Ungdomsakutten, Bernhard L. Mathisen, Vansjø ungdomsinstitusjon avdeling Grepperød, Aleris Sør Skien, Løft avdeling Bøgata, Birkelund barnevernsenter, Solgløtt.

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse