easy bootstrap web site maker

MITT LIV
KOMMUNEBARNEVERNET

Barn og unges kunnskap brukes som grunnlag for utvikling av kommunebarnevernet.

Mitt Liv har utviklet et barnesyn, fire verdier og 30 arbeidsmåter som konkret beskriver hvordan ansatte i barenvernet kan bruke barnet eller ungdommen som samarbeidspartner.
Disse 30 arbeidsmåtene har blitt videreutviklet til seks nasjonale anbefalinger til barnevernet.

MITT LIV KOMMUNEBARNEVERNET NÅ

Fokuset framover for de mer enn 170 barnevernstjenestene i Mitt Liv blir å implementere barnesyn, verdier og anbefalinger for god praksis - og ledelsesverktøy til å få det til.

Trykk her for å lese mer om historien til Mitt Liv Barnevern.


MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse