mobirise.com

BLI MED I MITT LIV

Alle barnevernstjenester er velkomne til Mitt Liv. Per i dag har de minste tjenestene i Mitt Liv 3 årsverk, og den største over 140 årsverk. Tjenester fra Nordkapp i Finnmark i nord til Lindesnes i Agder i sør, fra Øygarden i Hordaland i vest til Kongsvinger i Hedmark i vest. De 10 største byene i Norge er med, og totalt bor over 4,1 millioner nordmenn i en kommune der barnevernet har et mål om å samarbeide mer med barn og unge gjennom Mitt Liv-arbeidet.

Mitt Liv er ikke et prosjekt med tilmålt tid, men et fagutviklingsarbeid med mål om å endre tjenestene fortløpende til å stadig finne måter å samarbeide mer med sine barn og unge.


Mitt Liv består av:
– felles barnesyn
– felles verdier
– felles anbefalinger for godt barnevernsarbeid
– felles metoder for tilbakemelding fra barn og unge
– lederverktøy for kvalitetssikring på samarbeidet med barn og unge
– begreper som byttes ut
– foredrag, ledernettverk, hefter og filmer 

Hvis man blir med i Mitt Liv får man tilgang på disse verktøyene, og inviteres med på foredrag med BarnevernsProffene og andre arrangementer med Forandringsfabrikken rundt om i landet. Hver barnevernstjeneste kan delta i MITT LIV på tre ulike måter - delt etter nivå av forpliktelse. Tjenesten velger selv et ambisjonsnivå ut i fra hvor de ønsker å komme det neste halvannet året, og Forandringsfabrikken informerer og inviterer etter hvilket nivå tjenesten legger seg på.


De ulike nivåene i Mitt Liv Barnevernstjeneste:

Ambisjonsnivå 1:
– Mottar anbefalingene og arbeidsmåtene til god praksis.
– Mottar rådene til «Klokhet mot vold» og «Trygg foreldreinfo».
– Mottar invitasjon til nasjonale inspirasjonssamlinger for barnevernledere.


Ambisjonsnivå 2 og 3: 
– Gjør anbefalingene til en del av styringsdokumentene for tjenesten.
– Øver på å bruke anbefalingene - med barnesyn, verdier og arbeidsmåter.
– Tar i bruk råd fra «Klokhet mot vold» og «Trygg foreldreinfo».
– Etterspør tilbakemeldinger fra barn og unge til bruk i kvalitetsutvikling.
– Ledere deltar på nasjonale inspirasjonssamlinger.
– Ledere og teamledere deltar i regionale nettverk for inspirasjon og dialog med proffene, 2 gang pr halvår.


Tillegg for tjenester med ambisjonsnivå 3:
– Gjennomfører systematisk kvalitetssikring av arbeidet med anbefalingene i sin tjeneste.
– Lager opptrappingsplan og prøver ut opplegg for at elever i grunnskolen kjenner barnevernet.
– Får mer oppfølging og besøk av BarnevernsProffene.


Lurer du på om din tjeneste bør bli med i Mitt Liv? 
Kontakt Forandringsfabrikken på mittliv@forandringsfabrikken.no 


Les mer om Anbefalinger for god prakis - for et barnevern som samarbeider med barn og unge.
Les mer om barnesyn og verdier i Mitt Liv.
Les mer om verktøy for tjenester i Mitt Liv.

Hvordan er det for en liten tjeneste å bli med i Mitt Liv?

Flere titalls tjenester i Mitt Liv har fem eller færre årsverk. Les erfaringer fra noen av de for hvordan det har vært å bli med i Mitt Liv.

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse