Mobirise Site Builder

MITT LIV
BARNEVERNTJENESTE

Barn og unges kunnskap utvikler barnevernstjenester.

Unge og ansatte i barnevernet jobber sammen for å lage verktøy til barnevernet. Målet er et barnevern som bruker barn og unge som sin nærmeste samarbeidspartner for å sikre god og nyttig hjelp.

Verdiarbeid, arbeidsmåter, anbefalinger og andre verktøy prøves ut av ansatte i barnevernet over hele landet. Etter å ha blitt kvalitetssikret av barn og unge, ansatte og ledere implementeres verktøyene som standarder. 

MITT LIV BARNEVERNTJENESTE
NÅ OG FRAMOVER

Barnesyn, verdier og anbefalinger til godt barnevernsarbeid er utviklet, prøvd ut og revidert.
Fokuset framover for ansatte i de flere enn 170 barnevernstjenestene i Mitt Liv blir
å bli trygg i hvordan de selv kan benytte seg av verktøyene, for å bli best mulig i jobben sin.

Ledere landet over utvikler nå verktøy til å hjelpe til på beste måte for å sikre at alle barn og unge i tjenesten møtes med åpenhet, ydmykhet, medbestemmelse og kjærlighet.

De får også verktøy for å innhente tilbakemeldinger fra barn og unge for å sikre kvaliteten i tjenesten sin. 

KICK-turné, BOOST og Barnas Barnevern 2020 er en del av historien til Mitt Liv Barnevern.
Trykk her for å lese hele.


Hvordan er det for en liten tjeneste å bli med i Mitt Liv?

Flere titalls tjenester i Mitt Liv har fem eller færre årsverk. Les erfaringer fra noen av de for hvordan det har vært å bli med i Mitt Liv.

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse