mobirise.com

MITT LIV UTDANNING

Høgskoler og universiteter utdanner fremtidens barnevernsarbeidere som skal ut å samarbeide med barn og unge. Proffene underviser jevnlig for studenter på de fleste høyskoler og universiteter i Norge med studier for barnevern, sosionom, vernepleie, psykologi, lærerstudier med mer.

I fagutviklingsarbeidet Mitt Liv samarbeider Forandringsfabrikken med fire universitet og høyskoler. Fagutviklingsarbeidet startet i 2014 og samarbeidet med følgende skoler:
 • NTNU (tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)
 • HSN, Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark)
 • INN, Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer)
 • HIOA, Høgskolen i Oslo og Akershus 

Mål for Mitt Liv Utdanning:
 • Finne ut hvordan utdanningene kan utvikle sine utdanningsprogrammer slik at studentene bedre kan få en brukerrettet kompetanse.
 • Finne ut hvordan man kan inkludere kompetansen fra møtet mellom praksisfelt og brukere i fagutviklingsarbeidet ”Mitt Liv”.
 • Finne ut hvordan de ulike utdanningene og utdanningsinstitusjonene kan samarbeide om å finne gode, relevante faglige felleselementer. 

Utdanningsinstitusjonene i Mitt Liv jobber konkret med å:
 • Følge opp Mitt Liv-arbeidet som kommunebarnevernet og institusjoner gjør. 
 • Finne ut av hvordan integrere teoretisk kunnskap, praksiskunnskap og erfaringskunnskap inn i utdanningene. 
 • Utvikle undervisningsopplegg som tas i bruk og evalueres, sammen med proffer, Forandringsfabrikken og praksisfelt. Erfaringer fra dette deles med andre utdanninger.

Forandringsfabrikkens undervisning på universitet og høyskoler:
 • KICK for førsteårsstudenter ila. de første ukene på studiet, med tema som:
 •     Hva er en god voksen?
 •     Profesjonalitet i møte med barn og unge.
 •     Hvordan kan man jobbe konkret med verdier?
 • Proffene deler erfaringer og gir råd på forelesninger om spesifikke tema, som:
 •     Samtale med barn
 •     Samarbeid med barn i saksbehandling
 •     Gode voksne på institusjon
 •     ”Klokhet mot vold” 
 • Proffene deltar i rollespill i ferdighetstrening med studenter.
 • Proffene presenterer arbeidsmåter og tankesett i Mitt Liv, sammen med praksisfeltet som jobber med dette hver dag.
 • Proffene deltar i undervisning alene med lærere de kjenner godt. 


Skolene om å ta unge proffer inn i undervisning :

«Proffene utvider vår forståelseshorisont og utvikler vår kunnskap»

Det sa en lærer på HSN da hun skulle fortelle om sine erfaringer med å bruke proffer inn i utdanninga. 

Proffene gir barna i systemet et ansikt og en stemme. Deres fortellinger og deres budskap er autentiske og det er ingen lærere eller lærebøker som kan formidle denne kunnskapen slik de gjør det. Gjennom å dele erfaringer og råd og gjennom å arbeide sammen med studentene viser proffene i praksis hvordan en god profesjonell kan samarbeide med barn og unge. Når vi klarer å kombinere den teoretiske kunnskapen med barn og unges erfaringskunnskap er vi med på å bidra til å utdanne kompetente og kloke fagfolk.

PROFFER
UNDERVISER STUDENTER:

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse