https://mobirise.com/

BARNESYN OG VERDIER

BARNESYNET
I MITT LIV BARNEVERN

I Mitt Liv-tjenester skal barn og unge oppleve at barnevernet har et felles barnesyn.

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Barnesynet ble bestemt på grunnlag av proffenes råd om hvordan barn og unge må bli møtt i barnevernet for å få til et godt samarbeid. 

VERDIENE
I MITT LIV BARNEVERN

I Mitt Liv-tjenester skal man ha er felles verdigrunnlag. Barn er den viktigste samarbeidspartneren. Barnevernet samarbeider med barn og unge gjennom:

Åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse.

ÅPENHET

Være åpen om hvem du som barnevernsarbeider er

Gi informasjon om hvorfor barnevernet er i barnets liv

Gi informasjon om barnets historie

Vær ærlig om hva barnevernet gjør og hvordan de tenker framover

YDMYKHET

Tro på barn

Være ydmyk i kroppsspråk

Være ydmyk i ordbruk

Møte barn med naturlige reaksjoner og med normalitet

Innrømme feil

KJÆRLIGHET

Vise menneskevarme

Vise engasjement

Bry seg oppriktig

Huske noen av de små tingene som betyr mye, sånn som bursdaghilsen, viktig prøve på skole eller feriehilsen

Ta kontakt også når noe er bra

MEDBESTEMMELSE

I Mitt Liv-tjeneste skal barn bli hovedsamarbeidspartner for barnevernet. Så langt det er mulig, snakker barnevernet alltid med barnet eller ungdommen først.

Som samarbeidspartnere har barn rett til å:

Få god og mest mulig informasjon

Kjenne trygg kontakt med barnevernet

Ha medbestemmelse i eget liv

Samarbeide om å skrive viktige dokumenter

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse