Mobirise Site Generator
HISTORIEN OM
MITT LIV BARNEVERN

Mitt Liv Barnevern startet i 2013 i kommunebarnevernet som det første fagutviklingsarbeidet i Forandringsfabrikken. Målet var å finne ut hvordan lage barnevernstjenester som kjennes samarbeidende for barn og unge.

I 2014 startet Mitt Liv Utdanning (det het Mitt Liv Høyskole ved oppstart), og i 2016 samlet
21 barnevernsinstitusjoner seg og begynte Mitt Liv Barnevernsintitusjon.


Følgende motortjenester var med i Mitt Liv Barnevernstjeneste fra begynnelsen: 

Fet (Akershus)
Lørenskog (Akershus)
Bergenhus (Bergen)
Sunnhordland (interkommunale tjeneste i Hordaland)
Levanger (Nord-Trøndelag)
Verdal (Nord-Trøndelag)
Vesterålen (Nordland)
Grünerløkka (Oslo)
Stavanger (Rogaland)
Barnevernvakta i Trondheim (Sør-Trøndelag)
Kristiansand (Vest-Agder)
Larvik (Vestfold)
Harstad (Troms)

MITT LIV-KOORDINATORENE

En viktig del av gjennomføringen av Mitt Liv kommunebarnevern har vært Mitt Liv-koordinatorene i motortjenestene. Dette er engasjerte folk i hver tjeneste, som i tillegg til lederne har et ekstra ansvar for å informere og implementere Mitt Liv i sin tjeneste.

På bildet er koordinatorene i motortjenestene fra 2013.

2013-2014: GRUNNLAGET

Utviklingsarbeidet i motortjenestene skulle etter planen vare i tre år. Det første året møtte barnevernsproffer motortjenestene totalt 60 hele dager for å utvikle måter for forandring. Etter ett år var et barnesyn, fire verdier og 30 arbeidsmåter utviklet og klare til å prøves ut i tjenestene. Barnevernlederne i motortjenestene vedtok da at de ønsket å invitere med flere tjenester. Et hårete mål på 100 barnevernstjenester ble satt på sensommeren 2014. Arbeidet med å rekruttere flere barnevernstjenester med i Mitt Liv Barnevern viste seg å være lett - og i januar 2015 var 130 kommunebarnevern blitt Mitt Liv-tjenester, i alle fylker.

I 2014 begynte Proffene å undervise for barneverns-, vernepleier- og sosionomstudenter på NTNU og høyskolene i Oslo og Akershus, Lillehammer og Sørøst-Norge (Porsgrunn). 


VÅREN 2015: 100 NYE TJENESTER KICK'ES I GANG

Vinter og vår 2015 ble det viktig å møte flest mulig av de nye tjenestene til KICK. Totalt 21 KICK, fra Varangerbotn i nord til Kristiansand i sør ble arrangert. Der presenterte proffene barnesynet og snakket om hvordan man kan gjøre om verdiene til konkrete og håndfaste retningslinjer ved å bruke de 20 arbeidsmåter. Mitt Liv tjenestene bandt seg til å implementere barnesyn og verdier, samt velge fire eller flere arbeidsmåter å prøve ut. De ble også bedt om å levere månedlig logg til Forandringsfabrikken med erfaringer fra utprøvingene og endringsforslag til arbeidsmåtene.

Se bilder fra KICK rundt om i Norge under.

BARNAS BARNEVERN 2020

– Dere har stor makt, mye større enn dere kanskje aner, det sa barneminister Solveig Horne på scenen til de 40 BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken som 26. mars 2015 hadde invitert til konferansen Barnas Barnevern 2020. 

Nærmere 400 personer kom, mange med stor mulighet til å forbedre barnevernet, blant annet barneminister Solveig Horne, representanter fra fem av de største partiene på Stortinget, ledelsen i Helsetilsynet, Barneombud Anne Lindboe, forskere fra RKBU’ene – og lærere og studenter på utdanningsinstitusjonene. Et stort antall fagfolk var også der.

Se bilder fra dagen på Ballroom i Oslo under.

HØSTEN 2015: NORGES BARNEVERN FÅR EN BOOST

15 regionale fagdager, kalt BOOST, ble arrangert høsten 2015 fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. 

Tema var konkrete råd til hvordan barnevernet kan jobbe med Mitt Livs barnesyn og verdiene åpenhet, medbestemmelse, ydmykhet og kjærlighet. Hvordan det er viktig å tenke om barn og unges kontakt med søsken, familie og nettverk, hvordan bruke klokhet i møte med barn og unge som lever eller har levd med vold hjemme.

VÅREN 2016: ARBEIDSMÅTER BLIR TIL NASJONALE ANBEFALINGER

I januar møttes 50 barnevernledere i Oslo til dagskonferanse, de satte ned et utvalg fra nord og sør, samt store og små tjenester, for å omskrive de godt utprøvde og reviderte 30 arbeidsmåtene til nasjonale anbefalinger.

Etter grundig arbeid gjennom våren ble de seks anbefalinger for forsvarlig praksis - for et barnevern som samarbeider med barn og unge - i juni 2016 overlevert Bufdir og barneminister Solveig Horne.


Les anbefalingene her

MITT LIV 
BARNEVERNSINSTITUSJON

Våren 2016 samlet det seg ledere fra 21 barnevernsinstitusjoner på oppstarten av Mitt Liv Barnevernsinstitusjon. 

Halvparten er offentlige og resten er ideelle og private.

Følgende institusjoner er med som piloter:
Nymogården, Husafjellheimen ungdomsheim, Humla akuttsenter, Sunnmørsheimen ungdomsheim, Bergen Akuttsenter, Vestlundveien, Stavanger Barnevernsenter, Haraldsplass barnevern,
CRUX Bokn bufellesskap, CRUX Styve gard,
Josephine Stiftelse i Hafrsfjord, Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, Akershus ungdoms- og familiesenter, Kirkenær barnevern- og omsorgssenter, Ungdomsakutten, Bernhard L. Mathisen,
Vansjø ungdomsinstitusjon avdeling Grepperød, Aleris Sør Skien,
Løft avdeling Bøgata, Birkelund barnevernsenter, Solgløtt.

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse