Mobirise


TIPS, RÅD OG GODE ERFARINGER
FRA EN MITT LIV-TJENESTE  TIL EN ANNEN

 • Vi har hengt opp store hjerter på veggen i forskjellige farger på møterommet, med stikkord fra oss selv med hva vi forbinder med verdiene åpenhet, kjærlighet, ydmykhet og medbestemmelse. Det minner oss på det daglig.

  SØR-VARANGER
  FINNMARK
 • Det viktigste er å tørre å la seg utfordre! La dere inspirere av Barnevernproffene og ta diskusjonene og nyanseringingene hjemme i egen barneverntjeneste. Men selv om dere tenker at ikke alt passer i alle saker, prøv arbeidsmåtene i noen saker, og tillat dere å erfare hva forskjellene er sammenlignet med hvordan dere tidligere har gjort det.

  RINGSAKER
  HEDMARK
 • Ta inn arbeidsmåter i rutiner og maler som man bruker i barneverntjenesten. Da blir det lett og huske, samt lett og overføre til nyansatte.

  SAGENE BYDEL
  OSLO
 • Begynn gjerne med en verdi-dag for hele tjenesten, der man snakker om barnesyn og verdier og hvordan de ønsker å ha det på sitt kontor.

  GRÜNERLØKKA BYDEL
  OSLO
 • Jobb i prosess med barna og ungdommene for å finne løsninger, alt trenger ikke å løses med en gang, men vis barnet/ungdommen tydelig at barnevernet er på deres side. Bruk tid på verdiene, disse må ligge til grunn, etterspør alltid tilbakemelding fra barnet/ungdommen og gjør det tydelig at denne er viktig for deg.

  BARNEVERNVAKTA I TRONDHEIM
  SØR-TRØNDELAG
 • Det påvirker mest og best dersom man får tilbakemeldinger fra egne barn unge. Finn engasjerte drivere i tjenesten! Ledelsen må være tydelig på sine forventninger til de ansatte.

  Det er viktig at verdidebatten tas tidlig i tjenesten, viktig med en god start. Bruk tid på å få alle med fra start. 

  Det er smart å holde temaene varme ved jevnlig å ta opp spørsmål og innspill, både positive og negative.

  STAVANGER
  ROGALAND
 • Mitt Liv hjelper oss å sette barnet i førersetet. Det er viktig og sette av nok refleksjonstid. Det er veldig lærerikt så rådet er å bli med!

  AURE
  MØRE OG ROMSDAL
 • Dette er veien å gå, det er barna og ungdommene vi må høre på!

  LEVANGER
  NORD-TRØNDELAG
 • Dette er en god måte å jobbe med etikk i barnevernet på. Det har skapt en økt bevissthet i arbeidet om hvordan vi møter barn. 

  LAKSEVÅG BYDEL I BERGEN
  HORDALAND
 • Ha tro på ressursene barnet/ungdommen har selv! De har nok kunnskap om egen situasjon til at de i de aller fleste tilfeller har en velbegrunnet formening om hva de ønsker. Dette er det verdt å lytte til. Har man dette i bunnen framstår de fleste arbeidsmåtene som en selvfølgelighet.

  VESTVÅGØY
  NORDLAND
 • Dette er et viktig samarbeid, en fantastisk god kanal for ungdommer som har vært i barnevernet hvor de kan dele det de har opplevd. De er trygge, og deler for å forandre på en god måte. De gjør det ikke for å kritisere, men for å hjelpe oss til å gjøre en bedre jobb, og for å hjelpe andre barn og unge som er I systemet nå.

  BJERKRHEIM
  ROGALAND
 • Gi den som har ansvaret for koordineringsarbeidet tid og mulighet til å gjøre dette arbeidet fullt og helt, ikke stykkevis og delt, det vil være en viktig faktor for å lykkes med å implementere samarbeid med barn. 

  Å sette "Mitt Liv" på agendaen i alle fellesmøter, og gå grundig gjennom bakgrunnen for Mitt Liv satsingen slik at alle i tjenesten forstår og har med seg dette når de skal ut og jobbe.

  KRISTIANSUND, AVERØY OG GJEMNES
  MØRE OG ROMSDAL
 • På hvert team-møte spør vi hvem som har noe å flagge for, for eksempel en god erfaring fra å bruke en verdi eller samarbeide med et et barn eller ungdom. Det sprer gode erfaringer og god stemning.
  VOLDA, ØRSTA, HAREID OG ULSTEIN
  MØRE OG ROMSDAL
 • Ver tilgjengeleg også etter kontortid - ver der barnet er, møte barnet på deira arenaer - la seg berøre og vise kjensler.

  GISKE
  MØRE OG ROMSDAL
 • Vi hadde en Proff med på intervju. Vi forberedte han på sin rolle og passende spørsmål. Han anbefalte to til slutt, hvor en av de ble ansatt. 
  NØTTERØY OG TJØME
  VESTFOLD
 • Det å delta i Mitt Liv kan føre til at barnet blir satt i sentrum, og at barnet kan få "rett hjelp til rett tid". Det har også satt igang viktige prosesser i oss for å sette barnet i sentrum.

  VOLDA, ØRSTA, HAREID OG ULSTEIN
  MØRE OG ROMSDAL
 • Sett "Samarbeid med barn og unge" jevnlig på dagsorden på teammøter og ledermøter. Skaff gjerne lokale proffer som kan bistå med råd og med "høring" på nye forslag og endringer vi tenker å innføre i tjenesten.

  SKIEN
  TELEMARK
 • Vi opplever at det er refleksjonene innad i tjenesten som er viktigst for å kunne bli bedre faglig.

  STEINKJER
  NORD-TRØNDELAG
 • Vi har endret hvordan vi jobber med handlingsplaner. Nå setter de unge seg mål om feks. å lære å spille fotball, lære å bake banankake i tillegg til større mål.

  EM-AVDELING, BERGEN
  HORDALAND
 • Alle som kommer på intervju hos oss får anbefalingene og beskjed om å stille seg bak hvis de skal jobbe hos oss.

  NØTTERØY OG TJØME
  VESTFOLD
 • Vi sjekker om barnet er snakket med i alle faser av saken. De som gir saksveiledning sjekker det ut med kontaktpersonene. Vi har laget en sjekkliste som følges. Det er nødvendig i begynnelsen for å få til forandring. 

  SANDEFJORD
  VESTFOLD

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse