Mobirise

MITT LIV BARNEVERN

Barn og unges kunnskap som grunnlag for utvikling av barnevernet. Unge med erfaring fra barnevernet i dag, kalles BarnevernsProffene.

Barn og unge skal oppleve et reelt samarbeid med barnevernstjenesten og på barnevernsinstitusjonen. Barn og unges kunnskap er med å lære opp studenter.

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse