bootstrap web page builder software download

OM MITT LIV UTDANNING

Mitt Liv Utdanning (tidligere kalt Mitt Liv Høyskole) er et utviklingsarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge som utdanner framtidas ansatte i barnevernet og annet sosialt arbeid.


Utviklingsarbeidet startet i 2014 og samarbeidet med følgende skoler:

- NTNU 

- Høgskolen i Sørøst-Norge

- Høgskolen i Lillehammer

- Høgskolen i Oslo og Akershus


Målet for utviklingsarbeidet er:

- Hvordan kan utdanningene utvikle sine utdanningsprogrammer slik at studentene bedre kan få en brukerrettet kompetanse? 

- Hvordan kan man inkludere kompetansen fra møtet mellom praksisfelt og brukere i utviklingsarbeidet ”Mitt Liv”?

- Hvordan kan de ulike utdanningene og utdanningsinstitusjonene samarbeide om å finne gode, relevante faglige felleselementer?


BarnevernsProffene har siden 2014 undervist på de fleste høyskoler og universitet i Norge som utdanner framtidas sosialarbeidere. 

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse