wysiwyg web page builder software download

VERKTØY BARNEVERN

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, retina and mobile friendly websites in a few clicks. Mobirise is one of the easiest website development tools available today. It also gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

ANBEFALINGER
TIL GOD PRAKSIS 

FOR ET BARNEVERN SOM SAMARBEIDER MED BARN OG UNGE

Heftet inneholder anbefalingene på godt barnevernsarbeid i kommunene som ble overlevert Bufdir og barnemininisteren i juni 2016.

Anbefalingene er basert på 30 arbeidsmetoder prøvd ut og revidert av flere enn 100 barnevernstjenester i Mitt Liv over hele landet i 2015.
Arbeidsmåtene ble vinteren 2016 skrevet om til seks anbefalinger av
et arbeidsutvalg på 15 barnevernledere i Mitt Liv.


Heftet inneholder anbefalinger på følgende områder
i barneverntjenestenes arbeid:

- Undersøkelse
- Hjelpetiltak
- Hasteflytting
- Langtidsflytting
- Ettervern
- Møter og planlegging


LES HER / LAST NED SOM PDF

ARBEIDSMÅTER
BARNEVERNTJENESTE

30 arbeidsmåter for gjennomføring av Mitt Liv i tjenestene ble laget i oppstarten av Mitt Liv-arbeidet. Arbeidsmåtene ble prøvd ut av
over 100 små og store tjenester over hele landet og revidert.

Arbeidsmåtene dannet grunnlaget for Anbefalinger til god praksis


LES HER / LAST NED SOM PDF

KLOKHET MOT VOLD
HEFTE OG FILM

Barn og unge som har opplevd fysisk og psykisk vold eller overgrep i nære relasjoner gir råd til barnevernet om hvordan de kan møte og hjelpe andre som de selv med klokskap.

Filmen er laget for barnevernet å vise foreldre. Unge med erfaringer forklarer hva som skjer når man utsettes for vold eller overgrep i nære relasjoner. 


Bestill på Forandringsfabrikkens nettsider

FORSLAG TIL NY
BARNEVERNLOV

BARNAS BARNEVERNLOVUTVALG

Hvordan ville barnevernloven sett ut om unge med erfaring fra barnevernet hadde skrevet den selv?

Barnas Barnevernlovutvalg ble satt ned like etter regjeringens lovutvalg i 2014. Unge i barnevernet fra store deler av landet bidro til å jobbe fram et felles forslag, med erfaringene fra samarbeidet med barnevernstjenestene i Mitt Liv tydelig med i prosessen.

Forslaget til ny lov ble overlevert lovutvalget og barneministeren i god tid før de skulle levere loven. 

Barnas barnevernlovutvalg viser tydelig hva som er viktig for BarnevernsProffene når man skal tenke barnevernet ovenfra.


FORANDRE MED VARME

MUSIKKVIDEO AV OG MED PROFFENE I FORANDRINGSFABRIKKEN

Forandre med varme er en låt skrevet og spilt inn av proffene i Forandringsfabrikken på sommerleir i 2015.

Låta er til fritt bruk.


SPILL I YOUTUBE

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse