https://mobirise.com/

BARNESYN OG VERDIER

BARNESYNET
I MITT LIV PSYKISK HELSE

I Mitt Liv-tjenester skal barn og unge oppleve at de blir møtt med et felles barnesyn.

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Barnesynet ble bestemt på grunnlag av proffenes råd om hvordan barn og unge må bli møtt for å få til et samarbeid. 

VERDIENE I
MITT LIV PSYKISK HELSE

I Mitt Liv-tjenester skal man ha er felles verdigrunnlag. Barn er deres viktigste samarbeidspartner. Mitt Liv-tjenester samarbeider med barn og unge gjennom:

Åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og samarbeid.

ÅPENHET

Være åpen om hvem du er som person, for å bli kjent og skape trygghet.

Være ærlig om hva som er oppgavene til psykisk helsevern.

Være åpen om hvordan behandlere deler informasjonen videre.

Gi informasjon om barnets historie, være ærlig om hva psykisk helsevern gjør og hvordan de tenker framover.


YDMYKHET

Lytte med hodet og hjertet.

Tro på barn, og ta det de forteller på dypt alvor.
Være ydmyk i kroppsspråk.
Være ydmyk i ordbruk.
Møte barn med naturlige reaksjoner og følelser.
Innrømme feil.

KJÆRLIGHET

Vise menneskevarme.

Ha varme øyne og et åpent kroppsspråk.

Vise engasjement for barnets liv.

Bry seg oppriktig.

Huske noen av de små tingene som betyr mye, som bursdagshilsen, viktig prøve på skole eller feriehilsen.

Ta kontakt også når noe er bra, og løft barnets styrker.

MEDBESTEMMELSE

I Mitt Liv-tjenester skal barn bli nærmeste samarbeidspartner i psykisk helsetjenester for barn og unge. Så langt det er mulig, snakker psykisk helsevern alltid med barnet eller ungdommen først.

Som samarbeidspartnere har barn rett til å:

Få god informasjon.

Kjenne trygg kontakt.

Ha medbestemmelse i eget liv, og bli tatt med på avgjørelser.

Samarbeide om å skrive viktige dokumenter.

Få gi tilbakemelding på hva som er nyttig.

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse