Mobirise Web Generator

BARNESYN OG VERDIER

BARNESYNET
I MITT LIV PSYKISK HELSE

I Mitt Liv-tjenester skal barn og unge oppleve at de blir møtt med et felles barnesyn.

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Barnesynet ble bestemt på grunnlag av proffenes råd om hvordan barn og unge må bli møtt for å få til et samarbeid. 

VERDIENE I
MITT LIV PSYKISK HELSE

Som fagfolk i psykisk helsevern er vi bevisste på verdiene. Verdiene bruker vi i møte med barn og foreldre. Vi deler de fire verdiene som barn har sagt er aller viktigst for dem:

Åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og samarbeid.

ÅPENHET

Vi deler av oss selv og egne erfaringer – når det kan være nyttig for barnet.

Vi er åpne om hvilke muligheter som fins for behandling.

Vi er åpne om hva vi som fagfolk tenker er best hjelp for barnet, også dersom vi er usikre på hva som er best 


YDMYKHET

Vi snakker med barn i psykisk helsevern på en vanlig, naturlig og forståelig måte.

Vi er åpne og undrende i møte med barns tanker, følelser og uttrykk.

Vi møter barn med ekte følelser og naturlige reaksjoner.

Vi innrømmer feil og sier unnskyld 

KJÆRLIGHET

Vi har varme blikk, varme ord og varmt kroppsspråk.

Vi bryr oss oppriktig, sånn at barnet kjenner det i medgang og motgang.

Vi løfter frem og gleder oss over barnets styrker 

SAMARBEID

Vi lytter til barnets beskrivelser av det som kjennes strevsomt eller vondt.

Vi inviterer barnet til å dele synspunkt på behandling.

Vi samarbeider nært med barnet og inkluderer voksne som er trygge for barnet i samarbeidet 

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse