Mobirise

HISTORIEN OM 
MITT LIV PSYKISK HELSE

Forandringsfabrikken har jobbet for bedre psykisk helse siden 2004. Dette er prosjektene våre:

- Mitt Liv psykisk helse

- PsykiskhelseProffene

- KroppsProffene

- Hjerteråd mot kjærestevold og voldtekt

- NAVproffene

Les mer om prosjektene på forandringsfabrikkens nettsider.PsykiskhelseProffene

PsykiskhelseProffene er forløperen til Mitt Liv psyisk helse. Barn unge med erfaring fra BUP (PsykiskhelseProffer) delte sine råd med fagfolk og myndigheter for å bedre psykiske helsetjenester.

- Jeg har hatt det vanskelig rundt meg og i meg, og har vært på BUP. Jeg vet hva som kjennes trygt for meg og hvilken hjelp som fungerer for meg 
(PsykiskhelseProff, 19 år)


Forandringsfabrikken undersøkte i samarbeid med Rådet for psykisk helse hva 120 unge mellom 14 og 24 år mente om psykisk helsevern. Rådene ble lansert i september 2014.

Resultatmagasinet kan du bestille på denne siden.Mitt Liv Psykisk helse

Det psykiske helsetilbudet ved utvalgte sykehus utvikles nå med barn og unges kunnskap, i samarbeid med fagkunnskap. 

- Vi må jobbe sammen fordi det er fagfolkene som faktisk har terapien som vet hvordan det er, og det er vi unge som vet hvordan det er å få terapien. Det er vi som har forholdet og som jobber sammen, det er vi som vet hva som fungerer eller ikke – så da blir jo vi de viktigste og riktigste samarbeidspartnerne for å utvikle BUPene.
(PsykiskhelseProff, 17 år)


I 2016 begynte samarbeidet mellom Forandringsfabrikken, fagarbeidere og proffer - de som har erfaring fra møter med psykisk helsevern. Målet er å finne arbeidsmåter, rutiner og behandlingsmåter for at unge skal oppleve tjenestene som gode, respektfulle og samarbeidende.

Hver tjeneste i Mitt Liv-samarbeidet velger fokusområder de skal jobbe spesielt med. Utviklingsarbeidet starter med Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), senere knyttes kommunale psykisk helse-tilbud til prosjektet.MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse