mobirise.com

MITT LIV
PSYKISK HELSE

Barn og unges kunnskap utvikler psykisk helse-tilbudet for unge. Unge med erfaring med psykisk helsevern og kommunalt psykisk helsearbeid kalles PsykiskhelseProffene.

Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP) på sykehus fra Hammerfest i nord til Stavanger i sør samarbeider med proffer i Mitt Liv. Målet er å finne arbeidsmåter, rutiner, behandlingsmåter og former for samarbeid som unge og fagfolk opplever som gode og respektfulle.

MITT LIV PSYKISK HELSE
NÅ OG FRAMOVER

I 2016 inviterte PsykiskhelseProffene og Forandringsfabrikken sykehus over hele landet med i Mitt Liv, flere avdelinger på 11 sykehus gikk inn som motorer.

Proffer og fagfolk samarbeider om å lage verdier, holdninger og begreper. Tjenestene velger hvilke fokusområder de vil jobbe videre med.

Fagutviklingsarbeidet starter med BUPene. Senere knyttes kommunale psykisk helse-tilbud til.

Les mer om historien til Mitt Liv Psyskisk helse

SAMARBEIDSPARTNERE I
MITT LIV PSYKISK HELSE

Følgende sykehus er pilottjenester, med flere av sine avdelinger:


Oslo Universitetssykehus
St. Olavs hospital, Trondheim
Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Helse Førde

Finnmarkssykehuset
Nordlandssykehuset 

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Stavanger Universitetssykehus

Sykehuset Innlandet

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse