Website Builder

BARN OG UNGES KUNNSKAP
FORANDRER NORGE

I Mitt Liv samarbeider barn og unge med fagfolk i barnevernet og psykisk helsevern.

Kunnskap fra barn og unge med fersk erfaring fra systemet legger grunnlaget for et felles verdigrunnlag og konkrete arbeidsmåter som prøves ut.

Målet er at barn og unge skal føle seg som de voksnes viktigste samarbeidspartner, for lettere å finne de beste løsningene for akkurat seg.

MITT LIV
FAGUTVIKLINGSARBEID:

OM PROFFENE OG FORANDRINGSFABRIKKEN

Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse som innhenter og presenterer barn og unges kunnskap til politikere, fagfolk og andre med makt til å forbedre hjelpesystemer og skole.

Barn og unge som er i systemene i dag inviteres med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap.
Alle unge med erfaring fra hjelpesystemer eller skole er proffer.
Det finnes ingen opplæring for å bli proff. 

Les mer på Forandringsfabrikkens nettsider.

SE FORANDRE MED VARME

Låt av og med proffene i Forandringsfabrikken

MITT LIV drives av
Forandringsfabrikken Stiftelse